WITAMY NA STRONIE STOWARZYSZENIA "UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SZCZYTNIE"

STOWARZYSZENIE „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SZCZYTNIE”

 

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie”  posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego .

 

Powstanie Uniwersytetu III Wieku w Szczytnie.

 

        W lutym 2012 r.  na spotkaniu założycielskim zebrało się ok. 80 sygnatariuszy utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczytnie. Prezes Fundacji Od-Nowa po przeprowadzeniu konsultacji i poszukiwaniu formy organizacyjnej uniwersytetu zaproponował wariant utworzenia uniwersytetu jako organizacji przy fundacji Od-Nowa. W wariancie tym fundacja udostępnia uniwersytetowi formy prawnej i opieki na starcie. W przyszłości gdy organizacja okrzepnie usamodzielni się jako Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie.

 

      W chwili obecnej zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniu założycielskim w dniu 29.06.2013 r.utworzono Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie”, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w dniu 23 sierpnia 2013 r . KRS 00474337, 

        Na zebraniu założycielskim powołano komitet, zarząd Stowarzyszenia a także komisję rewizyjną.